รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
55814 ด.ช.อภิวิชญ์ สิทธิเดช 11 7 ม.9 ต.แม่สลิด 12/08/2562 17/08/2562 14:15

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 01:34:45