รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
56265 ด.ญ.ธนัชพร ใจยา 10 22/2 ม.6 ต.เกาะตะเภา 13/01/2562 16/01/2562 08:50
11918 ด.ช.รัฐภูมิ บุญเสริม 13 15 ม.9 ต.เกาะตะเภา 22/07/2562 23/07/2562 16:10

ข้อมูลปี2562 ณ 9 ธ.ค. 2562 02:10:44