รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 อำเภอบ้านตาก

HN ชื่อ - สกุล อายุ บ้านเลขที่ วันที่เริ่มป่วย วันที่แพทย์วินิจฉัย รายงานหลังจากแพทย์วินิจฉัย กำจัดลูกน้ำหลังได้รับรายงาน การควบคุมโรค(พ่นยุง)หลังรับแจ้ง
วันที่ วันที่ วันที่
9908 นางสาวสมใจ อ่อนเตี้ยง 33 79/1 ม.6 ต.ท้องฟ้า 01/01/2562 07/01/2562 09:00
80775 พระกำพล คีรีวิจิตร 15 วัดพระบรมธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเภา 11/01/2562 14/01/2562 11:45
56265 ด.ญ.ธนัชพร ใจยา 10 22/2 ม.6 ต.เกาะตะเภา 13/01/2562 16/01/2562 08:50

ข้อมูลปี2562 ณ 23 พ.ค. 2562 08:49:13