รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอบ้านตาก


ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลาย ท้องฟ้า ปี2563

พื้นที่ บ้านทั้งหมด บ้านที่สำรวจทั้งหมด จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ค่า BI ค่า CI ค่า HI
วัดธารน้ำใจ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดท้องฟ้าเหนือ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดฉลอมใต้ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดดอยโล้น 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดฉลอมเหนือ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดสันดินแดง 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดผาแต้มใหม่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
วัดเด่นช้างเผือก 0 0 0 0 0 0 0.00 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0